آوای انتظار همراه اول بی کلام
  • آوای انتظار همراه اول

    فعال سازی آوای انتظار همراه اول شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگامی که با شماره ای تماس می گیرید به ...

    فعال سازی آوای انتظار همراه اول شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگامی که با شماره ای تماس می گیرید به جای شنیدن صدای بوق، موسیقی پخش شود. شما با فعال کردن امکان آوای انتظار بر روی خط همراه اول خود ...

    بیشتر بخوانید