اخبار دستمزد 97
  • حقوق و دستمزد ۹۷

    تعیین میزان حقوق و دستمزد سال 97 هر ساله با توجه به نرخ تورم و سایر شرایط اجتماعی موجود در جامعه حداقل حق ...

    تعیین میزان حقوق و دستمزد سال 97 هر ساله با توجه به نرخ تورم و سایر شرایط اجتماعی موجود در جامعه حداقل حقوق توسط دولت اعلام می شود. سه کمیته ی دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به همراه نمایندگانی از گ ...

    بیشتر بخوانید