بسته های اینترنت
  • توقف فروش اینترنت حجمی

    توقف فروش اینترنت حجمی رئیس سازمان تنظیم مقررات خبر داد با اشاره به مصوبه جدید تعرفه فروش اینترنت ثابت، ف ...

    توقف فروش اینترنت حجمی رئیس سازمان تنظیم مقررات خبر داد با اشاره به مصوبه جدید تعرفه فروش اینترنت ثابت، فروش اینترنت به صورت حجمی متوقف شد. حسین فلاح جوشقانی در مورد مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ا ...

    بیشتر بخوانید