مخفي كردن شماره تماس ایرانسل
  • عدم نمایش شماره تماس گیرنده

    مخفي كردن شماره تماس گيرنده شاید برای شما هم پیش آمده باشد که گوشی شما زنگ بخورد و شماره ای روی آن نمایش ...

    مخفي كردن شماره تماس گيرنده شاید برای شما هم پیش آمده باشد که گوشی شما زنگ بخورد و شماره ای روی آن نمایش داده نشده باشد. اگر برای شما هم جالب است که متوجه شوید بعضی افراد چطور این کار را می کنند و عدم ...

    بیشتر بخوانید