مرور برچسب

آتاری قدیمی

تاریخچه کنسول های بازی آتاری (Atari)

آتاری 2600 در بین خاطرات نوستالژی بسیاری یادآور تجربیات شیرین است. آتاری 2600 کنسول بازی بود که گام بزرگی در دنیای فناوری و صنعت کامپیوتر محسوب می شود. کنسولی که صنعت بازی بر مبنای آن پایه گذاری شد. شرکت Atari در سال 1977 آتاری را وارد…