انواع ساکولنت
  • انواع کاکتوس

    آشنایی با گیاه کاکتوس و انواع آن گیاه کاکتوس عضو خانواده Cactaceae است. این خانواده حدود 127 جنس با حدود ...

    آشنایی با گیاه کاکتوس و انواع آن گیاه کاکتوس عضو خانواده Cactaceae است. این خانواده حدود 127 جنس با حدود 1750 گونه شناخته شده دارد. کاکتوس در طیف گسترده ای از اشکال و اندازه ها وجود دارد. بیشتر کاکتوس ...

    بیشتر بخوانید