مرور برچسب

انواع گواهینامه های ویژه

انواع گواهینامه

انواع گواهینامه رانندگی گواهینامه رانندگی یک سند رسمی است که اجازه می دهد یک فرد خاص یک یا چند نوع وسایل نقلیه موتوری مانند موتور سیکلت، ماشین، کامیون یا اتوبوس را در مسیر های عمومی براند. قوانین مربوط به صدور مجوز رانندگان بین حوزه های…