مرور برچسب

برای هکر شدن چه چیزهایی لازم است

چگونه می توانیم هکر شویم؟

تعریف هک و هکر اولین بار در اوایل دهه ی ۱۹۵۰ واژه ی هک مورد استفاده قرار گرفت که به معنی امروزی به کار برده نمی شد. تعریف هک در آن زمان نوعی دستکاری به روش خلاقانه در وسایل و تجهیزات برای بهبود عملکرد آن بود. اما امروزه هک مترادف با…