مرور برچسب

بستن چشم سوم

چشم سوم چیست؟

چشم سوم که چشم درونی نیز نامیده می شود یک مفهوم عرفانی و مبهوت کننده از یک چشم غیر معمول است که باعث می شود تا فراتر از دید عادی بتوان درک کرد. در برخی از سنت های معنوی چشم سوم به نام آجنا یا چاکرای پیشانی نیز معروف است. چشم سوم اشاره به…