مرور برچسب

بیان و مقایسه سیستم اطلاعات مدیریتی MIS و سیستم پشتیبان تصمیم DSS درفرآیند تصمیم گیری مدیران

تفاوت دو سیستم MIS و DSS چیست؟

در این مقاله به تفاوت دو سیستم MIS و DSS می پردازیم. این دو سیستم قابلیت هایی را به مدیران و کارمندان در جهت بهبود کارکرد یک شرکت ارائه می دهند. تفاوت دو سیستم MIS و DSS چیست؟ هدف اصلیMIS ( سیستم مدیریت اطلاعات)، کمک به مدیران در تصمیم…