مرور برچسب

بیماری های روانی شایع

انواع بیماری روانی

نام انواع بیماری های روانی اختلالات اضطراب: افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی به اشیا یا شرایط خاص با ترس و هراس، و همچنین نشانه های فیزیکی اضطراب یا ترس، مانند تندی ضربان قلب و عرق کردن، پاسخ می دهند. هر فرد سالمی حتی در مواقع ترس ممکن است…