مرور برچسب

تفسیر آزمایش خون

آزمایش WBC

 WBC (سلول های سفید خون)  (WBC) یک آزمایش است که تعداد گلبول های سفید خون را در بدن شما اندازه گیری می کند. این آزمایش اغلب شامل شمارش کامل خون (CBC) می شود. اصطلاح "شمارش گلبول سفید" نیز به طور کلی برای اشاره به تعداد گلبولهای سفید در بدن…

abg چیست

آزمایش گازهای خون شریانی (ABG) می تواند در ابتدا دشوار و گیج کننده باشد. با این حال پرستاران، پزشکان باید مهارت لازم را داشته باشند. ABGآزمایشی دقیق از وضعیت بالینی بیمار است . ABG چیست ABG یک آزمایش خون است که میزان اسیدیته یا pH و…

MCHC چیست

آزمایش CBC شمارش کامل خون، یا CBC، تعداد زیادی از مقادیر عناصر مهم در خون را لیست می کند. به طور معمول، این شامل موارد زیر است: تعداد گلبول های سفید (تعداد گلبول های سفید یا لکوسیت) شمارش افتراقی گلبول های سفید تعداد…

آزمایش PDW در آزمایش خون چیست؟

PDW در آزمایش خون (تعداد پلاکت ها) یکی از شاخص‌هایی است که طی آزمایش شمارش کامل سلول‌های خون (CBC) سنجیده می شود. CBC یا Complete Blood Count نوعی آزمایش خون است که می‌تواند برای ارزیابی سلامت کلی و تشخیص طیف وسیعی از اختلالات، از جمله کم…

MVC در آزمایش خون چیست؟

MVC در آزمایش خون به طور کلی آزمایش خون و آزمایش های مرتبط با خون، مشخص کننده انواع نشانه ها و بیماری ها هستند. بررسی سلول ‌‌های خونی از نظر تعداد، سایز و شکل ظاهری آن ها و اندازه‌ گیری مقدار هموگلوبین و هماتوکریت را شمارش کامل خون یا CBC…