مرور برچسب

علت خمیازه کشیدن زیاد

چرا خمیازه واگیر دارد؟

چرا خمیازه مسری است خمیازه فرآیند غیرمعمول باز کردن دهان و عمیق نفس کشیدن و پر کردن ریه ها با هوا است که این یک پاسخ طبیعی به خستگی است. در واقع، خمیازه معمولا به علت خواب آلودگی یا خستگی ایجاد می شود. برخی از خمیازه ها کوتاه هستند و بعضی…