مرور برچسب

فینگر فود برای تولد

انواع فینگر فود

فینگرفود چیست؟ همانطور که از نام این نوع خوراکی پیدا است، Finger: انگشت و Food: غذا به معنی غذای انگشتی است. غذای انگشتی یا فینگر فود، مواد غذایی است که به طور مستقیم با دست خورده شود و احتیاجی به استفاده از چاقو، چنگال، قاشق و یا ظروف…