مرور برچسب

مشکلات بعد از طلاق برای زنان

معایب طلاق

مشکلات بعد از طلاق طلاق به معنی پایان دادن و فسخ کردن ازدواج بین زن و مرد به طور قانونی است. قوانین طلاق بطور قابل توجهی در سراسر جهان متفاوت است اما در بسیاری از کشورها طلاق نیازمند تصویب یک دادگاه یا سایر مقامات در روند قانونی است.…