مرور برچسب

نرم افزار کسب و کار

فیسبوک با ۵۰ برنامه جدید ویکپارچه ،کارایی خود را ارتقاء می دهد

فیسبوک با 50 برنامه جدید ویکپارچه ،کارایی خود را ارتقاء می دهد شاید بیشتر کاربران فیسبوک را به عنوان یک شبکه اجتماعی تلقی کنند که میتوان در آن موارد دلخواه کاربر را با دیگر کاربران به اشتراک گذاشت،همانطور که میدانید فیسبوک اقدامات متعددی…