مرور برچسب

پرداخت با موبایل nfc

NFC چیست؟

Nfc چیست؟ روش انتقال داده های بی سیم به نام NFC (ارتباط میدانی نزدیک) است که دستگاه نزدیک خود را تشخیص می دهد و سپس ارتباط را در نزدیکی دستگاه بدون نیاز به اتصال به اینترنت برقرار می کند. این تکتولوژی تکامل یافته از فناوری شناسایی فرکانس…