مرور برچسب

چگونه از حریم خصوصی حفاظت کنیم؟

محافظت از حریم خصوصی در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی

رشد اینترنت و شبکه های اجتماعی نیازمند رعایت اصولی است. گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی مزایای زیادی برای کاربران دارد. این دسترسی آسان به اطلاعات پیامدهایی نیز داشته است. نگرانی از بین رفتن حریم خصوصی افراد بیشتر احساس می شود. در سری…