زبان بدن چیست؟

0 56

منظور از زبان بدن چیست؟

زبان بدن نوعی ارتباط غیر کلامی است که در آن رفتار فیزیکی، به عنوان جاگزینی برای کلمات، جهت بیان یا انتقال اطلاعات استفاده می شود. چنین رفتارهایی شامل حالات چهره، وضعیت بدن، حرکات، حرکت چشم، لمس و استفاده از فضا است. زبان بدن هم در حیوان و هم در انسان وجود دارد، اما این عبارت برای تفسیرهای زبان بدن انسان به کار می رود. به گفته کارشناسان، این سیگنال های غیروابسته بخش بزرگی از ارتباطات روزانه را تشکیل می دهند. از عبارات چهره ما به جنبش های بدن ما، چیزهایی که ما نمی گوئیم، هنوز می تواند حجم اطلاعات را انتقال دهد. زبان بدن ممکن است بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از کل ارتباطات را تشکیل دهد.

زبان بدن را نباید با زبان نشانه اشتباه گرفت، زیرا زبان های اشاره زبان کامل هستند و زبان های گفتاری و سیستم های گرامری پیچیده خود را دارند و همچنین می توانند ویژگی های اساسی موجود در همه زبان ها را نمایش دهند. زبان بدن، سیستم گرامری ندارد و به جای داشتن یک معنای مطلق متناظر باید به طور گسترده ای تفسیر شود.

زبان بدن چیست؟

چند مثال از احساسات که می تواند از طریق صورت بیان شود عبارتند از:

  • خوشحالی
  • غمگینی
  • خشم
  • تعجب
  • نفرت
  • ترس
  • گیجی
  • هیجان
  • میل
  • تعصب

در یک جامعه، تفسیرهای توافق شده درباره رفتار خاصی وجود دارد. تعبیرات ممکن است از کشور به کشور یا فرهنگ به فرهنگ متفاوت باشد. زبان بدن، زیر مجموعه ای از ارتباط غیر کلامی و مکمل ارتباطات کلامی در تعامل اجتماعی است. زبان بدن کمک می کند که رابطه بین دو نفر برقرار شود و تعاملات را تنظیم کند، اما می تواند مبهم باشد.

به زبان ساده، زبان بدن، عنصر نامشخص ارتباط است که ما برای نشان دادن احساسات واقعی از آن استفاده می کنیم. به عنوان مثال، زبان بدن می تواند به ما در درک پیام کامل آنچه که دیگران سعی می کنند به ما بگویند، و ارتقاء آگاهی ما از واکنش مردم نسبت به آنچه که ما می گوییم و انجام می دهیم، کمک می کند. ما همچنین می توانیم از آن برای ارتباطات روزمره خودمان استفاده کنیم تا مثبت تر، جذاب و قابل درک تر ظاهر شویم. برای درک بهتر زبان بدن، در بسیاری از موارد، باید سیگنال ها را به عنوان یک گروه تفسیر کنید تا بر یک عمل واحد تمرکز کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.