مرور رده

خدمات الکترونیکی

خدمات الکترونیکی شامل خدماتی است که بر بستر اینترنت ارائه می شود و هدف آن ارائه سریع خدمات و انجام سریع کلیه امور بدون نیاز به حضور شخص در محل است . به زبان ساده تر خدمات الکترونیک، خدماتی دو طرفه است که از طریق اینترنت به کاربران خدمت رسانی میکند و شامل تعامل بین ارائه دهنده خدمت و مشتری است.