مرور رده

خدمات الکترونیکی

خدمات الکترونیکی شامل خدماتی است که بر بستر اینترنت ارائه می شود و هدف آن ارائه سریع خدمات و انجام سریع کلیه امور بدون نیاز به حضور شخص در محل است . به زبان ساده تر خدمات الکترونیک، خدماتی دو طرفه است که از طریق اینترنت به کاربران خدمت رسانی میکند و شامل تعامل بین ارائه دهنده خدمت و مشتری است.

گرفتن عدم سوء پيشينه

گواهی عدم سو پیشینه چیست؟ استخدام در اداره ‌ها و سازمان های وابسته به دولت و داشتن حقوق اجتماعی نیازمند اين است كه فرد سوء پيشينه كيفری نداشته باشد و برای اثبات آن بايد گواهی عدم سوء پيشينه ارائه كند. تا قبل از اصلاح قانون مجازات…