مرور رده

تکنولوژی و سلامت

گجت‌های سلامتی پیشرفته امروزی علاوه بر نشان دادن مصرف کالری یا سرعت دویدن قادرند جان انسان را نجات دهند. این گجت ها، علاِئم حیاتی کاربران را زیر نظر می‌گیرند و می‌توانند به طور هوشمند و خودکار با اورژانس تماس بگیرند. این روزها بازار ساعت ها ودستبند های هوشمند به عنوان گجت های پوشیدنی بسیار داغ است و روز به روز امکانات پیشرفته تری از آن ها معرفی می شود.