جدیدترین فناوری در ورزش شنا

فناوری سیستم هوشمند آبی مجهز به حسگرهایی است که حرکات بدن شناگر را توسط وای‌فای به مربی اطلاع می‌دهد و به‌این ترتیب مربی بهتر متوجه اشکالات شنای ورزشکاران شده و خطای انسانی را در داوری مسابقات شنا به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این فناوری…