پس زمینه شغلی

عضوی از نویسندگان مجله ایده آل تک باشید
اگر عاشق فناوری هستید و مهارت خوبی در ساده سازی مفاهیم پیچیده برای مخاطبان عمومی دارید، در ایده آل تک منتظر شما هستیم.  
ما به نویسنده‌هایی نیاز داریم که علاوه‌بر مهارت‌های نوشتاری خوب و تسلط به زبان انگلیسی، توجه ویژه‌ای به نظم و زمان تعیین شده برای تحویل مطالب داشته باشند.

ارسال رزومه از طریق فرم
    //