انواع گروه خونی

تقسیم بندی انواع گره خون بر اساس آنتی ژن ها

تقسیم بندی انواع گروه خونی به دو نوع است. اولین تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود آنتی ژن های مختلف است که بر این اساس انواع خون به ۴ دسته تقسیم می شوند:

گروه خون نوع A

روی سطح گلبول های قرمز، آنتی ژن نوع A وجود دارد و در پلاسمای خون آنتی کور یا ضد آنتی ژن نوع B وجود دارد.

گروه خونی B

روی سطح گلبول های قرمز، آنتی ژن نوع B وجود دارد و در پلاسمای خون آنتی کور یا ضد آنتی ژن نوع A وجود دارد.

گروه خونی نوع O

روی سطح گلبول های قرمز این نوع گروه خون هیچ آنتی ژنی وجود ندارد ولی در پلاسمی خون خود هر دو آنتی کور را  دارند.

گروه خونی AB

روی سطح گلبول های قرمز خون این گروه هم انتی ژن نوع A وجود دارد و هم نوع B اما در پلاسمای خونشان هیچ ‌یک از آنتی کورها وجود ندارد.

 

از آنجایی که برخی از آنتی ژن های موجود در یک گروه خونی، می توانند سیستم ایمنی بدن فرد دیگری با گروه خونی متفاوت را به خطر اندازد، انتقال خون ایمن خون به تایپ دقیق خون و تطابق متقابل بستگی دارد. گروه ‌های خونی O, AB, B، A نمایانگر فنوتیپ گلبول ‌های قرمز یک فرد است که مطابق با یک سیستم ساده که متشکل از یک ژن ۳ اللی A, B، O است.. نمودار زیر می تواند امکان یا عدم امکان انتقال خون از گروه های مختلف خونی به هم را شرح دهد.

   اهدا کننده جهانی سلول های قرمز خون منفی نوع O دارد. اهدا کننده جهانی پلاسمی خون نوع AB دارد.

تقسیم بندی انواع گروه خون بر اساس RH

آنتی بادی هایی که بر علیه گلبول های قرمز رزوس (Rhesus) تولید می ‌شود، توانایی این را دارند که گلبول های قرمز ۸۵٪ از جمعیت انسانی را آلگوتینه نمایند. این آنتی بادی ها بر علیه مولکولی که (RH) نامیده شده، بوجود ‌آمدند و افرادی را که دارای این مولکول در خون خود بودند Rh مثبت نام گرفتند و به ۱۵ درصد بقیه که فاقد این مولکول بودند، افراد Rh منفی اطلاق گردید. آنتی‌ بادی های طبیعی بر علیه آنتی ژن های Rh در بدن تولید نمی ‌شوند. هنگام انتقال خون علاوه بر تطبیق گروه‌های خونی مطابقت Rh نیز باید بررسی شود.

بر اساس هر دو نوع این تقسیم بندی های گروه های خونی به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.