مرور برچسب

اخبار

پوشش سراسری اروپا با شارژرهای سریع برقی تا پایان ۲۰۲۵

اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که تا پایان سال ۲۰۲۵ بزرگراه‌ها را با شارژرهای سریع برقی خودروها پوشش دهد. مقررات جدید قرار است از سه طریق برای دارندگان خودروهای برقی مفید باشد؛ با گسترش زیرساخت شارژ EV در امتداد بزرگراه‌های اصلی اروپا،…