ماه های میلادی

0 80

ترتیب ماه های میلادی و معادل آن به شمسی

تقویم میلادی یک تقویم بین المللی در جهان است که تنها پنج کشور افغانستان، ایران، نپال، اتیوپی و عربستان به عنوان تقویم رسمی آن را نپذیرفته اند. با توجه به اینکه اکثر کشور های دنیا این تقویم را به عنوان روزشماره اصلی استفاده می کنند برای هرگونه ارتباطی با کشور های دیگر جهان دانستن تاریخ میلادی امری مهم و ضروری است.

با توجه به تفاوت مبنا در تقویم میلادی و شمسی، تطبیق دادن روز ها در سال میلادی و شمسی سخت است. اما دانستن ترتیب ماه ها و تطابق کلی آن با ماه های شمسی می توان برنامه ریزی مناسبی جهت هر گونه ارتباطات بین المللی داشت.

ماه های میلادی

این تقویم مانند تاریخ شمسی دارای 12 ماه است و هر 4 سال، یکسال کبیسه است. با توجه به این که تقویم هجری خورشیدی و تقویم میلادی هر دو گاهشماری خورشیدی هستند. صرف نظر از تفاضل سال ها و تفاوت سرآغاز ماه‌ها با هم، در روزها هماهنگی نسبی دارند و نوسان های محدود در این هماهنگی در نتیجه ی تمایز شیوه کبیسه‌ گیری در دو روزشمار است.

ماه انگلیسینام فارسیشمار روزاز تاریخ

(هجری خورشیدی)

تا تاریخ

(هجری خورشیدی)

Januaryژانویه۳۱۱۱ دی۱۱ بهمن
Februaryفوریه۲۸ یا ۲۹۱۲ بهمن۹ اسفند
Marchمارس۳۱۱۰ اسفند۱۱ فروردین
Aprilآوریل۳۰۱۲ فروردین۱۰ اردیبهشت
Mayمه۳۱۱۱ اردیبهشت۱۰ خرداد
Juneژوئن۳۰۱۱ خرداد۹ تیر
Julyژوئیه۳۱۱۰ تیر۹ مرداد
Augustاوت۳۰۱۰ مرداد۹ شهریور
Septemberسپتامبر۳۱۱۰ شهریور۸ مهر
Octoberاکتبر۳۰۹ مهر۹ آبان
Novemberنوامبر۳۱۱۰ آبان۹ آذر
Decemberدسامبر۳۰۱۰ آذر۱۰ دی

در جدول زیر می توانید ترتیب و نام ماه های میلادی به فارسی و انگلیسی و تطبیق آن ها با تاریخ شمسی را مشاهده کنید:

فرمول تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

برای تبدیل این دو تاریخ به هم باید تعداد روز های گذشته از ابتدای هرکدام از این روز شمار ها را محاسبه کرد.

اگر قصد تبدیل تاریخ شمسی به میلادی را دارید ابتدا باید روزهای سپری شده از مبدأ تاریخ شمسی تا کنون را به اضافهٔ ۲۲۶۸۹۹ کنیم. عدد به دست آمده تعداد روزهای گذشته از ابتدای تاریخ میلادی تا کنون است. با استفاده از آن می ‌توانیم تاریخ میلادی را حساب کنیم. برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی همین کار را باید برعکس انجام بدهیم و عدد ۲۲۶۸۹۹ را باید منهای تعداد روزهای تاریخ میلادی کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.