چگونه هواپیماها بر نیروی جاذبه غلبه کرده و پرواز می کنند؟

چگونگی پرواز تکنولوژی هوایی غول پیکر

شاید پیش بیاید برای سفر به نقاط مختلف کشور و یا از شهری به شهر دیگر سوار هواپیما شوید، وسیله نقلیه هوایی یکی از امکانات در حمل و نقل بوده که با خلاقیت و نوآوری های بشر خلق شده است.
گاهی ذهن درگیر ساخت این تکنولوژی غول پیکر می شود که چگونه پرواز می کند؟

چگونه هواپیماها بر نیروی جاذبه غلبه کرده و پرواز می کنند؟چه قطعاتی در ان استفاده شده است و سوالات متعدد از این قبیل، شما به پرواز پرنده ها توجه کنید نیروی موجود در هنگام پرواز در محور بال ها باعث این قدرت شده و باعث می شود بر نیروی جاذبه غلبه شود تا به بالا حرکت کنند، در پرواز هواپیما هم به این صورت است كه جاذبه باعث می شود هواپیما به طرف زمین کشیده شود. پس براي حرکت به سمت بالا بال ها باید نيروي بالا برنده ايجاد كند كه قوي تر از جاذبه باشد.

هواپیما چگونه عمل می کند؟

درباره ی پرواز هواپیما،عملکرد ساده و قابل حلی وجود دارد که می توان با رجوع به فیزیک اول دبیرستان هم این موضوع را درک کرد، اما امروزه به دلیل مشغله های ذهنی امکان یادآوری در اکثر مردم به حداقل رسیده است اما با زبانی ساده می توان آن را متوجه شد، قانون مهم اولیه این است که چند ﻧـﯿﺮوی ‫ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ با هم تقابل پیدا کنند.

تعاریف برای درک مفهوم پرواز

 از تعارفی که لازم است درک کافی از آن ها داشته باشید تا مفهوم پرواز را بهتر درک کنید را برای شما شرح می دهیم:‬‬‬
ﻧﯿﺮوی ﭘﺴﺎر: به نیرویی که ﻣﻘﺎوﻣﺖ موجود در هوا را ﻗﺒﻞ از شروع به پرواز ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﯿﺮوی راﻧـﺶ که به آن تراست نیز می گویند، ﺧﻨﺜﯽ می کند.

راﻧﺶ :ﻧﯿﺮوﯾﯽ که باعث می شود هواپیما به حرکت در آمده و به سمت جلو پیش برود بر خلاف نیروی گرانش، این نیرو توسط موتورهای پر قدرت هواپیما تامین می شود.

ﻟﯿﻔﺖ : اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در هواپیما وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮم ﺧﺎص بال های ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ، بدنه را ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ هدایت می کند.‬‬‬‬‬‬

ایرفول : برشی از سطح مقطع بال هواپیماها. ایرفول ها در واقع با عبور جریان هوا از اطراف هواپیما سبب می شوند که فشار در سطح بالایی بال های هواپیما کاهش پیدا کند و فشار در سطح پایینی بال ها بیشتر از سطح بالایی آن ها شود و در نتیجه، هواپیما به سمت بالا حرکت می کند.
‫ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ : ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ را ﻣﺤﮑﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﻪ ‫ﺧﻮد می چسباند و همه چیز را به سمت خود جذب می نماید.‬‬‬‬‬‬

قابلیت بال ها در حرکت

هر کدام از بال های هواپیما از دو سطح تشکیل می شوند. یکی سطح زیر و دیگری سطح بالایی. سطح زیرین بال به صورت هموار بوده ولی سطح بالایی آن به صورت خمیده می باشد. سطح بالایی نوعی خلاء در هنگام پرواز در بال ها ایجاد می کند درنتیجه هوایی که از زیر بال ها عبور می کند، باعث ایجاد حرکت در هواپیما می شود.

هواپیما هم مانند اکثر وسایل نقلیه حرکتی از لحاظ فیزیکی از طریق نیروهای موجود درمکانیزم و اهرم های متفاوت توسط هدایتگرهدایت شده و توسط نیروهای مختلف به حرکت در می آید. موتور جت يا ملخ سبب می شود هواپیما به پرواز در بیاید و توسط خلبان هدایت شود.

براي اوج گرفتن و بالاتر رفتن، خلبان توان موتور را بیشتر می کند و برای فرود آمدن و یا کاهش ارتفاع خلبان توان موتور را کمتر می کند.  خلبان برای به حرکت در آوردن به ست چپ و راست از اهرم ها استفاده می کند.

وضعیت واماندگی در پرواز به این صورت است که اگر برای کنترل کردن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اهرم را بیش از حد بکشید هواپیما دیگر قادر به هدایت نبوده و در وضعیت بحرانی قرار می گیرد.و باعث می شود ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا بر ﺑﺎﻟﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ‫پیدا کند و انژی لازم ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن درآﺳﻤﺎن را ﻧﺨﻮاﻫـ‫ـﯿﺪ داشت ‫ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎل ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮا ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ کشیده ‫ﺧﻮاﻫﯿﺪﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تئوری برنولی (Bernoulli’s principle)

این تئوری را دانشمند معروف دانیل برنولی ارائه کرده است. اگر ما دو مولکول هوا را در نظر بگیریم که در جلوی بال های هواپیما باشد و یکی از مولکول ها از پایین و دیگری از بالا عبور کنند، این دو مولکول در لبه عقبی بال همزمان به هوا خواهند رسید. از آنجا که بال های بالایی خمیدگی بیشتری نسبت به قسمت پایینی دارد، بنابراین مولکول بالایی مسیر بیشتری را در زمان مساوی نسبت به مولکول پایینی طی کرده است، پس در نتیجه سرعتش بیشتر بوده است. طبق تئوری برنولی با افزایش سرعت سیال، فشار در آن نقطه کم خواهد شد. با استناد به این موضوع، چون سرعت سیال در قسمت فوقانی بال بیشتر است، پس فشار در آنجا کمتر از فشار هوای بخش تحتانی بال است و این اختلاف فشار باعث کشیده شدن بال به طرف بالا می شود.

۲.۵/۵ - (۶ امتیاز)
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.