اولین فرمانده نظامی هوش مصنوعی جهان ساخته شد!
در میان تشدید تنش‌های آمریکا و چین، هر دو کشور به توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی نظامی مانند سگ‌های ربات مسلح و همچنین پهپادها ادامه می‌دهند و در عین حال ادعا می‌کنند که به مقررات پایبند هستند.
//